فریادهای دردناک یک روحانی که رسالت واقعی روحانیون را یادآور می شود

108
108 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

فریادهای دردناک یک روحانی که رسالت واقعی روحانیون را یادآور می شود... روحانیون صدای دردهای مردم باشند..اگر صدای مردم بودید، انقلاب هرگز آسیبی نخواهد دید.. و اگر غفلت کنید، بجای شما، عده ای ضدانقلاب صدای مردم خواهند شد..و آن موقع است که ؛در کشور انفجاری پرهزینه رخ خواهد داد..