گفتگو با احمد تنوری، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر شیراز

262
در این برنامه رو در رو می بینید: گفتگو با دکتر احمد تنوری؛ رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر شیراز: از ابتدا نگران بودم / بنر سربازان رژیم صهیونیستی، نتیجه نبود نظام نامه مشخص برای تایید طرح ها است. رو در رو، با رویکرد تجزیه و تحلیل امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان فارس تهیه شده در شبکه نیم نگاه با همکاری انجمن دوبله و گویندگی شیراز مجری: زهرا صادقی
pixel