شما اشتباهاتتان نیستید

26
تمام شکست ها موقتی هستند و دقیقا مشکلات و نا امیدی های بی پایان از لحظه ای شروع میشود که هر شکستی را پایانی بر کارمان بدانیم ، شاید تا به حال توجه نداشتید به اینکه زمان شروع درد آپاندیس فرد باید درد بسیار زیادی را تحمل کند و این درد به معنای هشداری به سیستم بدنی برای بقای ماست، اگر در لحظه ای از زندگی دردی عظیم از شکست را متحمل شدید از این دید به آن بنگرید که این درد برای بقای ما و رسیدن به مراحل بالاتر لازم و حتمی بوده
22mabhas 8 دنبال کننده
pixel