همچنان استیفن کینگ در سینمای وحشت حرف اول را میزند

224

برای تماشای تریلرهای دیگر به سایت مجله ی سینمایی دژم مراجعه کنید