تکمیل محله های مسکن مهر پردیس با ورد بخش خصوصی

551
مدیرعامل شرکت عمران پردیس از اجرایی شدن طرحی خبر داد که به زودی شاهد تحولی بزرگ در تامین خدمات زیربنایی و رو بنایی در مسکن مهر پردیس خواهیم بود.(http://sobhepardis.ir)
pixel