ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

ریاضی سوم دبستان کاردرکلاس صفحه20

777
سوم شیراز 564 دنبال‌ کننده
این فیلم علاوه بر حل مرحله به مرحله کار در کلاس به توضیح و انجام قسمت "رسم" کنید نیز پرداخته است و مثالهایی از انواع مکعب در زندگی روزانه به دانش اموز نشان داده است. تهیه کننده: خانم بردبار معلم یکی از دبستان های شیراز
سوم شیراز 564 دنبال کننده
pixel