احمدی نژاد سیاسی ترین انتخاب را برای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام داد

454
حسین مرعشی در گفت وگو با شبکه راوی می گوید به دولت احمدی نژاد پیشنهاد دادم برای این سازمان فرد باتجربه ای انتخاب شود، اما درنهایت مشایی به عنوان رییس سازمان انتخاب شد.// شبکه راوی، روایت گر زمانه ما.
pixel