محاسبات ابر و مه با شبیه سازی Cloudsim (enahang.ir)

671
ای رسا (enahang.ir) 8 دنبال‌ کننده

بهترین روش برای مدیریت و پردازش حجم عظیم داده ها در اینترنت اشیا پردازش ابری است. اینترنت اشیا و پردازش ابری برای مدیریت نیاز به شبیه سازی دارند. برای این منظور از iFogSym می توان استفاده کرد توضیح بیشتر در کانال تلگرام: @erasaa

pixel