مثبت زندگی -مستند دکتر محمد گلی متخصص گوش و حلق و بینی

864

کد ویدیو: 3236 قسمت نهم این برنامه: دکتر محمد گلی متخصص گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک بینی و صورت برنامه مثبت زندگی، مستندی به تهیه كنندگی سهیل سلیمانی است كه با رویكردی جدید به زندگی پزشكان موفق ایرانی می پردازد. این مستند به سراغ زندگی پزشكان موفق ایرانی رفته و زندگی شخصی، خانوادگی و علمی آن ها را برای مخاطبان به نمایش می گذارد..