استارتاپ فول‌فکر در پلنت چه می‌کند؟

67
وجید کریمانه، فاندر استارتاپ فول‌فکر (مشاوره آنلاین روانشناسی) از جزییات کاری این استارتاپ و دلایل انتخاب پلنت برای استقرار تیم فول‌فکر می‌گوید.
pixel