فضای کار با پارتیشن اداری یا بدون پارتیشن اداری؟-مبلمان اداری بنکو-26100782

177

نبودن پارتیشن اداری ممکن است برای کارمندان سلامتی بیشتری به همراه داشته باشد. بر طبق پژوهش های جدید در مورد پارتیشن اداری ، فضای اداری باز و اصطلاحا اپن آفیس بدون پارتیشن اداری ، از چیدمان های دیگری که برای فضای کار در نظر گرفته می شوند، سلامتی بیشتری برای کارمندان به همراه دارد. سه نوع محیط کاری با چیدمان های متفاوت وجود دارند 1. مدل نیمکتی باز با پارتیشن اداری خیلی کوتاه (دیوایدر) و یا بدون پارتیشن اداری . 2. اتاق های پارتیشنی با پارتیشن اداری بلند . 3. اتاق های خصوصی کاملا مجزا که با پارتیشن اداری تمام ق

pixel