روشنا-موضوع برنامه(وحدت در اسلام-قسمت دوم) - 8-۱۱-۹۴

257

سیره و کلام اهل بیت مبنای وحدت در اسلام - کارشناس برنامه حجت الاسلام تقوی - برنامه روشنا - شبکه جهانی جام جم