چگونه می توان کوچک RC موتور قایق دوقلو 180 موتور ساخت؟

1,787

- من با استفاده از موتور 2 * 180 - پروانه، اتصال شفت 2 میلیمتر - 2s باتری 7،4v، سیم الکتریکی - TX، RX 2 کانال، و فوم

creative channel
creative channel 169 دنبال کننده