دوره اجرا - نظام مهندسی اصفهان - جلسه 20 - آشنایی با شرح وظایف پیمانکار (2)

606
دوره مخصوص مهارت اجرا برگزار شده توسط سازمان نظام مهندسی استان اصفهان در تیرماه 1400 جلسه بیستم با عنوان آشنایی با شرح وظایف پیمانکار- قسمت 2 مدرس مهندس عباس مصلحی ارائه شده به طور اختصاصی توسط تارنمای عمران ژئوتکنیک
OmranGeotechnic.ir 877 دنبال کننده
pixel