اولین انیمشن من از شخصیت های fradbear and friends (اون اسکین اخری اسکین خدم بود)

286

PN player_X

11 ماه پیش
عالی . یک سوال میتوانی بگی چجوری میشه عضو های تری گیر بیارم :/

Poker man

11 ماه پیش
اسم این آهنگ رو میگی که گزاشتی

SPRING_E_FNAF

11 ماه پیش
آها..../ اما تو باحال تری (=

متولی

11 ماه پیش
اراد و ارش پسر دایی من هستند

SPRING_E_FNAF

11 ماه پیش
اسکین ها عالی بودن همینطور اسکین خودت XD یه سوال تو با آراد کینگ نسبتی داری ؟
Rash (بعد از مدارس بر میگردیم) بله آراد پسر عموی منه
pixel