پاسخ جالب استاد رحیم پور به یک شبهه متداول:"چرا در اسلام دیه زن نصف دیه مرد

86

دیه به خود شخص مقتول نمی رسد که آن را در گور ببرد بلکه به خانواده و بازماندگانش می رسد؛ بنابراین اگر دیه مرد بیشتر از زن است یعنی به همسرش پول بیشتری می رسد!

پیاده
پیاده 124 دنبال کننده