پانزدهمین نشست چهارشنبه های استارتاپی پست

29
شرکت ملی پست 120 دنبال‌ کننده
29 بازدید
اشتراک گذاری
پانزدهمین نشست چهارشنبه های استارتاپی پست با موضوع سرویس مسیریابی و توزیع هوشمند ناوگان در خدمات پست و لجستیک چهارشنبه مورخ 31 شهریور 1400 ساعت 11 صبح
شرکت ملی پست 120 دنبال کننده
pixel