اردوی جهادی تابستانه بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز

669

علاقه مندان جهت ثبت نام در اردوی جهادی حاج عبدالله والی به حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز مراجعه فرمایند.