تلاش دسته جمعی مسافران مترو برای نجات یک زن از مرگ حتمی

298
در یکی از ایستگاه های مترو در بوئنوس آیرس آرژانتین، زنی با تلاش مسافران مترو از مرگ حتمی نجات یافت.
pixel