بازدید رئیس و قضات مجتمع قضائی قدس اهواز از زندان سپیدار این شهر

167

رییس و قضات مجتمع قضایی قدس اهواز در اجرای دستور رئیس کل دادگستری استان مبنی بر رسیدگی ویژه قضایی به مسائل و مشکلات کیفری ، حقوقی و حقوق شهروندی زندانیان با حضور در زندان سپیدار اهواز به دیدار چهره به چهره با زندانیان پرداخته ؛ مسائل مشکلات قضائی آنها را بررسی و در راستای رفع موارد عنوان شده دستورات لازم را صادر نمودند. قاضی زنگنه معاون دادستان استان و رئیس مجتمع قضایی قدس اهواز در گفت و گویی به تشریح اهداف بازدید و رسیدگی قضائی پرداخت.