آموزش ریاضی پایه دوم _ آموزش تفریق اعداد سه رقمی به روش تکنیکی (قسمت اوّل)

9,970
مدرسه ی بدون مرز 167 دنبال‌ کننده
آموزش تفریق دو عدد سه رقمی به روش انتقال یا تکنیکی سرفصل تفریق در جدول ارزش مکانی صفحه 103 و 104 کتاب ریاضی پایه دوم ابتدایی فصل 6 . مهارت های پیش نیاز: 1. انتقال صدتایی ها و ده تایی ها و تبدیل آنها به یکدیگر 2. درست کردن دسته های ده تایی از ده تایی ها و انتقال آن 3. درست کردن دسته های ده تایی از یکی ها و انتقال آن 4.محاسبه دو عدد سه رقمی با کمک انتقال مدرس : سرکار خانم افسانه خالصی مدرس : سرکار خانم افسانه خالصی
pixel