فرهنگ و هنر هشتم خوشنویسی

287
تدریس و آموزش سرمشق خوشنویسی جوانا سر متاب از پند پیران از کتاب فرهنگ و هنر پایه هشتم متوسطه دوره اول توسط سرکار خانم حاجی زاده // روز جمعه 12 اردیبهشت ماه 99 از شبکه آموزش سیما // کانال را دنبال کنید برای دیدن فیلمهای بعدی
(آرتیک) 1.2 هزار دنبال کننده
pixel