مهارت های حرفه ای کار با رایانه (ICDL)

1,972

مهارت های ICDL پیشرفته یا مهارت های استفاده از رایانه در سال های اخیر به یکی از دانش های پایه ای تبدیل شده است، به طوری که امروزه افرادی که با این مهارت ها آشنا نیستند را با سواد نمیدانند. هدف از برگزاری دوره مهارتی ICDL پیشرفته، بالا بردن سطح مهارت های استفاده فراگیران از رایانه و آشنایی با ابزارهای پیشرفته در نرم افزارهای (Word-Excel-PowerPoint) می باشد.

۱ سال پیش
# ICDL
# Word