دلایل تنوع قیمت ایمپلنت چیست ؟

34
هزینه ایمپلنت دندان براساس تعداد ایمپلنت مورد نیاز ، پیوند استخوان و عوامل دیگر متغیر است
dr.hazrati 2 دنبال کننده
pixel