آیا شما موفق هستید یا نه؟

125
در این فیلم تعریفی از موفقیت ارئه می شود که هر کسی با توجه به باورهایش، تعریفی از موفقیت در ذهن خودش دارد. برای دیدن کلیپ ها و فایل های آموزشی و انگیزشی بیشتر به کانال تلگرام( راز ذهن ثروت ساز ) مراجعه کنید www.zehneservatsaz.com
pixel