گرندپری سنت پترزبورگ رقابت های ایندی کار 2019

640

فرمول یک ایران - جوزف نیوگاردن برنده گرندپری ایندی کار سنت پترزبورگ