نماهنگی زیبا در مدح مقاومت

494

موزیك ویدئوى حماسی "بیت الزلم" با صدای «مصطفی الربیعی» توسط شبکه ماهواره ای النجباء تولید و سپس از سوى "مركز ارتباطات و امور رسانه ای مقاومت اسلامی نُجَباء در ایران" به زبان فارسی ترجمه گردیده است. وب سایت رسمی ما به زبان فارسی: alnujaba.ir