دوره MBA مدیریت روابط عمومی؛ روابط عمومی چیست؟ (مدیران روابط عمومی)

169

آیا روابط عمومی مدیریت برند شخصی، ظاهر شماست؟ آیا روابط عمومی ایجاد موج خبری است؟ آیا روابط عمومی مجموعه فعالیت‌های پنهان کاریست؟ نگاه خود به روابط عمومی را تغییر دهید! روابط عمومی درباره فرصتی برای گفتن داستان شماست ... روابط عمومی امروز یعنی خبرساز بودن و گه گاه خودِ خبر بودن است... فرصتی استثنایی جهت یادگیری مفاهیم به‌روز و کاربردی مدیریت روابط عمومی و ارتباطات در دوره MBA یکساله مدیریت روابط عمومی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اطلاعات بیشتر: www.postMBA.org - 02188220537

pixel