آموزش GIS قسمت 3 : آموزش ArcMap

7,150
7,150 بازدید
اشتراک گذاری
آشنایی با محیط ArcMap، ساختن پروژه، پرسش از اطلاعات توصیفی، پرسش از اطلاعات مکانی، طبقه بندی داده ها، برچسپ زدن توسط محمد عباسی عضو هیات علمی دانشگاه عمران و توسعه و گروه تخصصی نقشه برداری، مشاور فناوری اطلاعات مکانی توضیح داده می شود mohammadabbasi@ut.ac.ir
pixel