همکاری نیسان و الکسا (دستیار صوتی آمازون)

327

همکاری نیسان و الکسا (دستیار صوتی آمازون) این سرویس صوتی به مالک اجازه می دهد تا روشن کردن خودرو، باز و بسته شدن قفل، خاموش و روشن کردن چراغ ها و ... را از راه دور هدایت کند.

شهر خودرو
شهر خودرو 56 دنبال کننده