تشنج در شورای شهر تبریز // اعتراض یکی از کارکنان شهرداری تبریز

295
295 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

تشنج در شورای شهر تبریز اعتراض یکی از کارکنان شهرداری تبریز به تاخیر پرداخت حقوق یکی از کارکنان شهرداری تبریز که نسبت به تاخیر در پرداخت حقوق خود در صحن علنی شورای شهر معترض بود با فریادهای وی، جو شورای شهر به تشنج کشیده شد!

pixel