گپی با منتورهای شتابدهنده تک: چگونه از زندگی لذت ببریم؟

558

مهندس باقر بحری، کارآفرین پیشکسوت، موسس و مدیرعامل برندهای معتبر فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران www.tac.ir