برخورد شهاب سنگ به زمین - استرالیا

708

شامل تصاویری از دوربین های مداربسته از لحظات برخورد شهاب سنگ به زمین می باشد. - مکان: کشور استرالیا

باخبر شید
باخبر شید 2 دنبال کننده