قسمت 7 - سریال هزار دستان - با زیرنویس انگلیسی

1,103

کد ویدیو: 4396 سایرگویندگان سریال: شمسی فضل اللهی، احمد رسول زاده، اصغر افضلی، ژرژ پطرسی، عطاءالله کاملی، پرویز بهرام،جلال مقامی، منوچهر نوذری، حسین حاتمی، آذر دانشی، حسین معمارزاده، داوود باقری، تورج نصر، کنعان کیانی، مانی (محمد خواجوی ها)، مهدی آژیر، پرویز ربیعی، مهدی آرین نژاد، منوچهر والی زاده،امیرهوشنگ زند، زهرا آقارضا، مهین برزویی و…