نگاهی به تنگناهای قانون مور در طراحی تراشه ها

29
های تک 1.6 هزار دنبال‌ کننده
The Extreme Physics Pushing Moors Law to the Next Level
های تک 1.6 هزار دنبال کننده
pixel