تست حرارتی اسپری رنگ نسوز

120

در این ویدئو، رنگ های نسوز، در مقابل تست حرارت های بالا قرار می گیرند. سایت فروشگاه : shop.donyaiechasb..ir