نیکزاد و سینا تقدیم می کنند (T.O.P 020)

198

این اجرای زنده از "نیکزاد و سینا" رو از دست ندید. به مناسبت بیستمین اپیزود T.O.P و سه سال فعالیت گروه "نیکزاد و سینا"