تشابه معنا در همسران مهم است

26

در دوره های #کاربانو، زندگی را جور دیگری خواهید دید. زیرا: #ارتباط_موثر و #کاربردی، بزرگ ترین #معجزه در زندگی بشر است. و ما: به شما این معجزه را آموزش می دهیم. Karbanoo.com

کاربانو 5 دنبال کننده
pixel