تبدیل متن پیامک به گفتار و پخش فایل صوتی در تماس

257
شما می توانید متن پیامک خود را به صورت صوتی به مشتریان و مخاطبین خود ارسال نمایید. راهکاری برای ارسال پیامک به صورت تماس به لیست سیاه مخابرات می باشد. " مدرس: حسام کریمی " https://www.melipayamak.com/blog/posts/text-to-voice-by-sms
ملی پیامک 78 دنبال کننده
pixel