فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل اول(قسمت سوم)- استاد نامنی

337
فیلم آموزشی ریاضی هفتم فصل اول(قسمت سوم)- استاد نامنی - راهبرد های حل مسئله ساده تر و روش های نمادین میدان شهدا-ابتدای خیابان پیروزی-کوچه شهید اقوامی-دبیرستان غیردولتی اندیشه امام
Andishe_emam 201 دنبال کننده
pixel