غش کردن وزیر بهداشت هلند در نشست پارلمانی!

819

وزیر بهداشت هلند روز چهارشنبه در نشست پارلمان برای گفتگو درباره بحران کرونا غش کرد و روی زمین افتاد.

کلاکت 14.4 هزار دنبال کننده
pixel