آموزش فن بیان

3,281
www.sokhanvaran.org آموزش سخنرانی،آموزش سخنرانی و فن بیان،مدرس سخنوری،مدرس فن بیان آموزش فن بیان
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel