حیوانات قسمت 13

175

قسمت سیزدهم: خرگوش | موضوع: حیوانات برای خوردن، پوشیدن، آزمایش کردن، سرگرمی و سو استفاده ما نیستند. این یک تعریف کلی از حقوق حیوانات است. | مجمع فعالان زیست محیطی در 20 قسمت انیمیشن های آموزشی حیوانات را تهیه کرده است تا بتوانید با عشق به حیوانات، آموزه های جدیدی در زندگی بیاموزید. | سایت رسمی انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران: www.EAFworld.com