9-انتخاب گلدان مناسب و آشنایی با آدنیوم-شبکه 2-خورشیدی

4,868

قسمت نهم، آموزش ساخت و نگهداری انواع گل و گیاه و بونسای در برنامه عصر خانواده شبکه دو دوشنبه مورخ 8 آبان1396 موضوع این قسمت از برنامه آموزشی بونسای : نحوه انتخاب گلدان مناسب، نحوه آماده سازی گلدان- آشنایی با گیاه زیبای آدنیوم و نحوه نگهداری آن کارشناس: علیرضا خورشیدی مدرس و پژوهشگر بونسای، مدیریت موسسه گل و گیاه بونسای ایرانی http://iranibonsai.com https://t.me/iranibonsai_ch 09102004282