بسیار محرمانه! یهودیانی که در دولت نفوذ کرده اند! افشاگری!

509
نوجوان امروزی 249 دنبال‌ کننده
509 بازدید
اشتراک گذاری
[ ویدئو ] افشاگری #پورمسعود از اسناد و سوابق یهودیانی که باهدف نفوذ در ایران یکباره بهایی و‌مسلمان شدند! و مخصوصاً در بهداشت و درمان کشور نفوذ کردند تا امروز پروژه‌های عقیم سازی را در ۴۰ سال گذشته و امروز پروژه عظیم قطع نسل را به #بهانه_کرونا رقم بزنند که هرچند ایشان به آن اشاره می‌کنند اما متأسفانه دستگاه امنیتی ما نسبت به آن احتمال جدی نمی‌داده و کمتر حساس شده و امروز جا دارد جدی به آن بپردازند.
pixel