سلطان سکه واقعی بانک مرکزیه! سلطان واقعی قاچاق، گمرکه!

1,683

حضور میلاد گودرزی، سردبیر شهرداد در برنامه پایش شبکه یک سیما | چندمثال از قاچاق هایی عجیب از مبادی رسمی؛ از جازدن ضایعات شیشه بجای کریستال چک تا وارد کردن ۷هزارکیلو شال و روسری بعنوان بار مسافری | بررسی پرونده قاچاق شهرداد در برنامه پایش شبکه اول سیما 16 دی 97

آوانت
آوانت 1.8 هزار دنبال کننده