بازگشت سرافرازانه تيم ملي فوتبال ايران به كشور

360

طي مراسمي از بازيكنان تيم ملي فوتبال ايران در فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) استقبال شد.