آموزش ویدئویی اصول و فنون مذاکره ایرونی!

306

چگونه می‌توانیم در مذاکرات خرید و فروش در بازار بومی ایران موفق شویم؟ خوب باید در کارگاه دوره اصول و فنون مذاکره ایرونی شرکت می‌کردید! اکنون می‌توانید از طریق وب‌سایت bidavisi.com قسمت نخست ویدئوی دوره را تهیه کنید. رویکرد جدید به دانش بومی مذاکره در بازار ایران مدرس: امیر بیداویسی مدرس MBA و DBA و مؤلف «کتب فروش با سؤال؛ الگوی کاربردی مذاکره در بازار بومی»

pixel