برنامه مسیر/ پول گام اول کارآفرینی نیست

7,516
در قسمت سوم برنامه‌ی اینترنتی "مسیر" مهمان دکتر سعید منصور افشار بودیم و درباره تجربیات شخصی مسیر کارآفرین شدن ایشان باسخن گفتند. ویژگی‌های یک فرد کارآفرین از دیگر موضوعات مطرح شده در گفتگو بود.
خبرگزاری بازار 1.6 هزار دنبال کننده
pixel