دامداری صنعتی چه بر سر حیوانات می آورد؟

356

گریه هایی که نادیده گرفته می شود! | در هر ثانیه ۱۶۸۰ حیوان در کشتارگاه های جهان کشته می شوند. مرگی زجر آور بدون انتخاب طبیعی | با یک پرسش ساده از خود شروع کنید! چرا من گوشت می خورم؟ اگر گیاهخوار نمی شوم دلیلش چیست؟ و به این موضوع فکر کنید اگر شما گیاخوار شوید سالانه جان حدود ۱۰۰ حیوان را نجات می دهید. | برای اطلاعات بیشتر به سایت www.EAFworld.com مراجعه کنید.